Foto's en verslag van de Nieuwjaarsbijeenkomst van zondag 28 januari 2018

Nieuwjaarsbijeenkomst PPD


Ga direct naar de Foto's

 

De nieuwjaarsbijeenkomst van de PPD op zondag 28 januari in Venlo was bijzonder druk bezocht. Zeker 100 gasten waaronder vertegenwoordigers van gemeenten, maatschappelijke organisaties, zelforganisaties en burgers. Ook Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch was present.

De bijeenkomst werd geopend door PPD voorzitter Aissa Meziani die, nadat hij iedereen alsnog een gelukkig nieuwjaar had gewenst, uitleg gaf over de naamsverandering.

“Het Provinciaal Platform Minderheden heet sinds 1 januari van dit jaar Provinciaal Platform voor Diversiteit en is nog steeds gericht op Limburgers met een migratieachtergrond. PPD probeert hen zo goed mogelijk te laten integreren.”

“PPD streeft naar een samenleving waarin mensen uit diverse culturen, met diverse religies en talen met elkaar in harmonie samen leven. Wij willen de nadruk leggen op gelijkwaardigheid, geen discriminatie, veiligheid, respect, welvaart en het ‘thuis’ gevoel voor iedereen. Daarnaast bieden wij met onze site maatschappelijke instellingen en lokale zelforganisaties de mogelijkheid om Limburgse burgers op de hoogte te brengen van hun activiteiten.”

De nieuwe naam is er gekomen omdat het woord ‘minderheden’ achterhaald is en een negatieve klank heeft. “Diversiteit is hot, klinkt positief en sluit veel beter aan bij onze activiteiten”, zegt de voorzitter.

Activiteiten 2018
Het komende jaar zijn er enkele grote activiteiten gepland. Onder andere twee ‘Banenmarkten’ gericht op de achterban (werkgevers weten dat Limburgers met een migratieachtergrond naar de markt komen en dus weet de achterban dat zij veilig, zonder angst voor onterechte afwijzing, een baan kunnen zoeken. Ook staan er twee ‘Urban Sportdagen’ op het programma, ook nu weer een in Noord Limburg en een in Zuid-Limburg. De sportdagen zijn gericht op het samen laten sporten (bewegen) van kinderen, waarbij sport en acceptatie vaak hand in hand gaan. Deze activiteiten worden in samenwerking met vele ander maatschappelijke organisaties zoals onderwijs, COC, Huis voor de Sport en diverse sportverenigingen georganiseerd.

Projecten die al langer lopen zijn ‘Weerbaarheid tegen Radicalisering’, die vooral op scholen en in samenwerking met moskeeën en ouders wordt uitgezet. Ook ‘Actief Burgerschap en Politiek’ is een voortzetting van eerdere projecten, gericht op het betrekken van de doelgroep bij de Westerse maatschappij, anders gezegd om ze actief en betrokken te krijgen in de eigen buurt.

De activiteit ‘Zorg en Gezondheid’ is gericht op de eerste generaties, die vaak de toegang naar de zorg niet kunnen vinden. Maar ook zwaardere thema’s als dementie worden binnen deze activiteit aangesneden.

“PPD Limburg heeft naast het vaste programma ook altijd ruimte voor nieuwe initiatieven. Via ons Expertisecentrum Diversiteit kunnen gemeenten, onderwijsinstellingen en andere organisaties hulp en ondersteuning vragen. Daarmee staat PPD midden in de Limburgse samenleving en dat is precies waar we willen zijn!” klonk het overtuigend uit de mond van Aissa Meziani.

Hassan Najja De tweede spreker tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst was Hassan Najja, bij velen bekend als voormalig wethouder van Venray, tegenwoordig directeur bestuurder van Woningcorporatie SOR in Rotterdam. Hij woont overigens nog steeds in Limburg.

Hassan wist de zaal te boeien met een bijzonder onderscheidend verhaal. Geen teksten op sheets, maar een verhaal uit het hart over zijn eigen gezin en met een bijzonder twist. Zijn zoon werd namelijk gevraagd als adjudant van Prins Carnaval en dat bracht nogal wat commotie teweeg.

Dit hele verhaal wist Hassan Najja, ondersteund met enkele foto’s, op een inspirerende wijze en met veel interactie met de toehoorders te delen. Uiteindelijk bleek zijn bijdrage te draaien om het begrip Diversiteit en de vele manieren waarop mensen tegen dit begrip aan kunnen kijken. De conclusie was in ieder geval dat diversiteit begint met het inzicht dat iedereen divers is en dat het open staan voor diversiteit van anderen deuren opent en helpt om bruggen te bouwen.

Na de twee toespraken was er tijdens een buffet volop gelegenheid om te netwerken.

 

Foto's Nieuwjaarsbijeenkomst

PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018 PPD Nieuwjaarsbijeenkomst Venlo zondag 28 januari 2018

Foto's door Studio Cyril - www.studiocyril.nl