Netwerk Senioren Limburg stuurt manifest naar deelnemende politieke partijen