Verslag en foto's Bijeenkomst Dementie 23 november 2018

Voorlichting Dementie Tegelen


Op 23 november was PPD te gast bij Moskee El Fath in Tegelen om voorlichting te geven over Dementie met als spreker Mw. Lisette Dijckhof van de organisatie Hulp bij Dementie.

 

Eerst enkele cijfers
Het aantal patiënten met dementie neemt toe in Nederland; zeker nu we met zijn allen steeds ouder worden. Kenden we in 1970 nog ca 50.000 dementerenden, anno 2018 staat de teller op 280.000. En dat zijn alleen die patiënten die ook in beeld zijn. Elke 5 minuten wordt bij 1 persoon in Nederland de diagnose dementie vastgesteld.

 

Dementie komt vaker voor bij vrouwen (1-3) dan bij mannen (1-7). Dementie is een verzamelnaam voor een scala aan ziektes waarvan alzheimer de meest bekende is. Wat veel mensen zich niet realiseren, is dat dementie doodsoorzaak nr. 1 is in Nederland (gevolgd door longkanker en hartinfarct).

 

Dementerenden steunen behoorlijk op mensen uit hun directe omgeving, de zgn. mantelzorgers. Het is dan ook verklaarbaar dat veel mantelzorgers overbelast zijn. Het verlenen van zorg aan iemand met dementie is een dagtaak: je kunt deze mensen niet alleen laten. Opvallend is ook dat bijna 70% van de dementerende nog thuis woont. De druk op de mantelzorger is dus niet zo vreemd.

 

Hoe kunnen we dementie herkennen?
Demens = het wegnemen van de geest. Dementie is een aandoening van de hersenen waarbij hersenweefsel verdwijnt. Lisette Dijckhof geeft aan dat niet bekend is hoe dementie ontstaat. Wel is duidelijk dat het geheugen de periode vanaf het moment dat we ons iets kunnen herinneren tot ca. 35 jaar opslaat. Alles van de periode daarna is uit het geheugen gewist. Mensen vallen dus terug in herinneringen uit hun jonge levensjaren. Alles uit het recente verleden, is niet meer beschikbaar. Je ziet vaak dat dementerenden hun eigen partner of kinderen niet herkennen. Dat komt doordat zij het beeld van meerdere jaren terug in hun geheugen hebben opgeslagen en niet het beeld dat zij nu voor zich zien. Ook technische ontwikkelingen van recente jaren zijn niet bekend, wel hoe het “vroeger” was.

 

Een ander kenmerk is gedragsverandering. Mensen met dementie zeggen heel direct was zij denken en voelen (of zijn achterdochtig en opstandig). Dat kan voor hun omgeving heel kwetsend zijn met name voor een mantelzorger die zwaar belast is. De zorg voor een dementerende is een zeer zware taak. De mantelzorger raakt overbelast en handelt uit onmacht wellicht op een ongewenste manier waarbij we soms spreken van ouderenmishandeling. Hulp bij Dementie adviseert om tijdig om hulp te vragen. Als je 24 uur voor iemand moet zorgen, heb je ondersteuning nodig.

Verder zijn signalen: vergeetachtigheid, taalproblemen, kwijtraken van spullen, onrust, problemen met dagelijks handelen, vergissen in tijd/persoon.

 

Hoe ga je om met een dementerende?
Iedere persoon met dementie is uniek. Daarom is het ook lastig om 1 richtlijn te geven hoe ermee om te gaan. Als de artsen dementie vaststellen, is het belangrijk dat de omgeving van de patiënt weet wat dementie is en welk gedrag daarbij hoort. Dan zijn bepaalde handelingen ook verklaarbaar. Het levert de mantelzorger meer begrip op en dat maakt het makkelijker om te reageren. Voorbeeld is dat een dementerende vragen blijft herhalen binnen een kort tijdsbestek. Dit kan leiden tot irritatie bij zijn/haar omgeving. Maar als je het gedrag herkent als horende bij dementie, dan kun je daar als mantelzorger beter mee om gaan.

 

Tips:
Als je mantelzorger bent bij iemand met dementie, vraag dan tijdig hulp aan. De organisatie Hulp bij Dementie begeleidt mensen in de thuissituatie. Doorverwijzing door de huisarts is noodzakelijk. Vraag ook hulp aan andere mensen om jezelf te ontlasten. Dat is niet omdat je het zelf niet goed doet, maar om jezelf de tijd te geven de accu weer op te laden. Pas als je goed voor jezelf zorgt, kun je ook goed voor een ander zorgen.

Want de valkuil is: als je veel van iemand houdt, kun je ook veel hebben.

 

Foto's Bijeenkomst Dementie

PPD Bijeenkomst Dementie vrijdag 23 november 2018 PPD Bijeenkomst Dementie vrijdag 23 november 2018 PPD Bijeenkomst Dementie vrijdag 23 november 2018