Deze website maakt gebruik van cookies. Door uw bezoek gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
Uitleg over cookies. Meer informatie Sluiten

Over PPD

Het PPD streeft naar een samenleving waarin mensen uit diverse culturen, met diverse religies en talen met elkaar in harmonie samen leven.

Het PPD wil nadruk leggen op gelijkwaardigheid, geen discriminatie, veiligheid, respect,
welvaart en het ‘thuis’ gevoel voor iedereen.

Missie
Uitgaande van de kracht van diversiteit streeft het PPD naar een betere maatschappelijke integratie (emancipatie en participatie) door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het beleid.

Doel
De doelstelling van het Provinciaal Platform voor Diversiteit is statutair vastgesteld
en is als volgt omschreven:

“Het bevorderen van de emancipatie, participatie en integratie van allochtonen in Limburg en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords."

Het PPD tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het bestuderen van beleid dat op provinciaal niveau ontwikkeld wordt;

  • het gevraagd en ongevraagd leveren van commentaar, voorstellen
    of suggesties en het uitbrengen van adviezen gericht tot de beleidsmakers
    op provinciaal niveau.


Bestuur PPD Limburg

Klik hier voor het bestuur >>