Home
Over PPD
PPD Magazine
Agenda
Nieuws
Terugblikken
Links
Contact

Over PPD

Het PPD streeft naar een samenleving waarin mensen uit diverse culturen, met diverse religies en talen met elkaar in harmonie samen leven.

Het PPD wil nadruk leggen op gelijkwaardigheid, geen discriminatie, veiligheid, respect, welvaart en het ‘thuis’ gevoel voor iedereen.

Missie
Uitgaande van de kracht van diversiteit streeft het PPD naar een betere maatschappelijke integratie (emancipatie en participatie) door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het beleid.

Doel
De doelstelling van het Provinciaal Platform voor Diversiteit is statutair vastgesteld en is als volgt omschreven:

“Het bevorderen van de emancipatie, participatie en integratie van allochtonen in Limburg en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords."

Het PPD tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het bestuderen van beleid dat op provinciaal niveau ontwikkeld wordt;
  • het gevraagd en ongevraagd leveren van commentaar, voorstellen of suggesties en het uitbrengen van adviezen gericht tot de beleidsmakers op provinciaal niveau.

Het bestuur

Voorzitter
Naam: Aissa Meziani
Woonplaats: Venlo
Tel: 06 - 25 24 56 56
E-mail: as.meziani@gmail.com

Secretaris / Vicevoorzitter
Naam: Bouchaib Saadane
Woonplaats: Roosteren
Tel: 06 - 52 46 83 89
E-mail: bsaadane@hotmail.com

Penningmeester
Naam: Dahou Naili
Woonplaats: Hoensbroek
Tel: 06 - 17 38 55 35
E-mail: dahounaili@hotmail.com

Bestuurslid
Naam: Muzaffer Bozaslan
Woonplaats: Venlo
Tel: 06 - 28 47 30 43
E-mail: abucarmn@hotmail.com

Bestuurslid
Naam: Mohamed Nur Abucar
Woonplaats: Roermond
Tel: 06 - 50 23 61 77
E-mail: abucarmn@hotmail.com


Deel deze pagina: