Home
Nieuws
PPD Magazine
Agenda
Terugblikken
Bestuur
Contact

Welkom op de website van Provinciaal Platform voor Diversiteit

Diversiteit 
Diversiteit gaat over mannen en vrouwen, over jong en oud, de mate van inzetbaarheid, etniciteit, geaardheid (LHBT) en het al dan niet hebben van een arbeidshandicap. PPD richt zich in haar beleid in eerste instantie op migratie-gerelateerde diversiteit in Limburg. 

Missie 
Samen verder bouwen aan een samenleving met ruimte voor verschil. In de missie van PPD staat ‘Samenleving’ voorop.  Limburg is van de mensen die hier wonen, werken en leven. Daarom nodigen we iedereen uit om samen met ons verder te bouwen aan een samenleving met ruimte voor verschil. Met ieders belang als uitgangspunt. Samen bepalen we wat hiervoor nodig is. Zo geven vorm aan onze samenleving, zo gaan we samen vooruit. 

Visie 
Samen Leven, Samen Zorgen, Samen Werken.
Samen gaat in de eerste plaats over samenwerken. Samenwerken met iedereen die nodig is om ons gezamenlijk doel te bereiken. Dit doen we door onder andere themagericht te werken. Per thema worden samenwerkingsallianties gezocht. Hiermee willen wij een duurzame bijdrage leveren aan het tijdig bereiken van en het beter aansluiten van overheden, organisaties en instellingen bij de leefwereld van burgers met een migratieachtergrond. 

Beleidsplan 2021 - 2024 

Klik hier voor het PPD beleidsplan 2021 - 2024

 

 Bijlage (klik om te downloaden)
Deel deze pagina: