Home
Nieuws
PPD Magazine
Agenda
Terugblikken
Bestuur
Contact

Welkom op de website van Provinciaal Platform voor DiversiteitDiversiteit 
Diversiteit gaat over mannen en vrouwen, over jong en oud, de mate van inzetbaarheid, etniciteit, geaardheid (LHBT) en het al dan niet hebben van een arbeidshandicap. PPD richt zich in haar beleid in eerste instantie op migratie-gerelateerde diversiteit in Limburg. 

Missie 
Samen verder bouwen aan een samenleving met ruimte voor verschil. In de missie van PPD staat ‘Samenleving’ voorop.  Limburg is van de mensen die hier wonen, werken en leven. Daarom nodigen we iedereen uit om samen met ons verder te bouwen aan een samenleving met ruimte voor verschil. Met ieders belang als uitgangspunt. Samen bepalen we wat hiervoor nodig is. Zo geven vorm aan onze samenleving, zo gaan we samen vooruit. 

Visie 
Samen Leven, Samen Zorgen, Samen Werken.
Samen gaat in de eerste plaats over samenwerken. Samenwerken met iedereen die nodig is om ons gezamenlijk doel te bereiken. Dit doen we door onder andere themagericht te werken. Per thema worden samenwerkingsallianties gezocht. Hiermee willen wij een duurzame bijdrage leveren aan het tijdig bereiken van en het beter aansluiten van overheden, organisaties en instellingen bij de leefwereld van burgers met een migratieachtergrond. 

Conferentie Cultuursensitieve Zorg UITGESTELD

Deze conferentie is uitgesteld tot het voorjaar 2022.

 

De samenleving wordt steeds diverser. De zorg in Nederland is geënt op de Nederlandse normen en waarden. Bij andere culturele achtergronden zijn soms andere normen en waarden van toepassing. Zorg op maat is hierbij niet vanzelfsprekend. Maar wat is er nodig om de barrières die mensen met een migratieachtgergrond ervaren in de toegang tot de zorg te beslechten. Om de verschillende werelden dichter bij elkaar te brengen organiseren het Provinciaal Platform voor Diversiteit (PPD) en Stichting Meer Kleur en Kwaliteit (SMKK) op 19 november 2021 de conferentie  ‘Cultuursensitieve zorg’.Deel deze pagina: