Home
Nieuws
PPD Magazine
Agenda
Terugblikken
Bestuur
Contact

Op 24 april 2024 heeft PPD een zeer succesvolle conferentie over Verdraagzaamheid georganiseerd. Nederland is een divers land dat rijk is aan culturen, etnische achtergronden en levensovertuigingen. Toch zien wij als PPD dat de verdraagzaamheid in onze provincie onder druk staat. Dat heeft ons bewogen om aan dit thema een conferentie te wijden. Gedeputeerde de heer Mark van Caldenberg heeft de opening gedaan en namens de provincie alle gasten welkom geheten. Hij heeft onder andere het bestuur van PPD bedankt voor hun toewijding aan dit belangrijke thema. 

 

Sprekers 

De heer Herman van Rens promoveerde op het proefschrift ‘Vervolgd in Limburg. Joden en Sinti in Nederlands-Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog.” Hij heeft ons meegenomen door een reis van informatie over discriminatie, antisemitisme en populisme. In relatie tot deze thema’s is er ingaan op de spanningen in onze eigen samenleving en onderzocht wat nou de juiste houding tegenover die spanningen is. Het belangrijkste is om met elkaar in gesprek te blijven, ook als het thema gevoelig licht. Juist in een gepolariseerde samenleving moeten we elkaar opzoeken en met elkaar in gesprek blijven. 

Dagvoorzitter mevrouw Jose Ie, is in gesprek gegaan met mevrouw Joyce Sylvester. Zij is voorzitter van de staatscommissie tegen discriminatie en racisme, is waarnemend burgermeester in Anne Paulowma en Naarden geweest en schrijfster van het boek “Bent u de Burgermeester?”. Tezamen met de deelnemers van de conferentie is er gesproken over inclusie en gelijkheid in de Nederlandse samenleving. Een mooi en inspirerend gesprek dat ons allen op een nieuwe manier heeft laten kijken naar onze eigen bijdrage aan inclusie en gelijkheid in de samenleving. 

PPD heeft op haar eigen manier de deelnemers meegenomen in een avond vol met verbinding en wederzijds begrip. Het was een samenkomst van individuen en instellingen uit alle uithoeken van Limburg met allen hun eigen identiteit en verhaal. Na de lezingen van de twee sprekers zijn we tezamen in dialoog gegaan aan verschillende tafels en over onder andere de thema’s verdraagzaamheid en inclusie. 

Dit was nog maar het begin aan een serie van activiteiten die wij als PPD gaan wijden aan het thema Verdraagzaamheid. 

Deel deze pagina: