Home
Nieuws
PPD Magazine
Agenda
Terugblikken
Bestuur
Contact

NL LEERT DOOR

Geplaatst op 3 december 2021

Er zijn veel werknemers en ZZP’ers die door de corona crisis worden geraakt. Speciaal voor deze mensen stelt de overheid € 50 miljoen beschikbaar voor ontwikkeladvies, om- en bijscholing: crisisprogramma NL leert door. Als onderdeel van het tweede steunpakket kunnen werknemers, ZZP’ers, flexwerkers en werkzoekenden een beroep doen op tegemoetkoming voor ontwikkeladvies en scholing: de NL leert door regeling!

Subsidie voor jouw toekomst
Je wordt in de gelegenheid gesteld om ontwikkeladvies te krijgen en je om of bij te scholen. Met het crisisprogramma NL leert door kun je snel weer aan de slag.

Ontwikkeladvies
Waar liggen jouw sterke punten, mogelijkheden en onbenut potentieel om weer aan de slag te gaan? Met gratis ontwikkeladvies naar een baan die bij je past.

  • Voordelen
  • Inzicht in jouw talenten
  • Arbeidsmarktscan
  • Advies voor de toekomst
  • Gratis voor iedereen

Aanleiding voor NL leert door regeling
Nu de economie weer langzaam is opgestart wordt duidelijk dat we geconfronteerd worden met fundamentele en vaak blijvende veranderingen. Dit betekent dat veel werkenden zich moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit en zich moeten voorbereiden op een andere manier van werken of zelfs ander werk. Om je op deze nieuwe omstandigheden voor te bereiden wordt er geld vrijgemaakt voor ontwikkeladvies en scholing voor behoud van werk.

Doelstelling van de regeling
NL Leert door heeft tot doel om mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen (of al verloren hebben) en de transitie naar ander kansrijk werk zullen moeten maken. Het is de bedoeling dat zij met behulp van ontwikkeladvies of scholing hun huidige werk op een andere manier kunnen invullen of klaargestoomd worden voor banen waar op dit moment behoefte aan is.

Voor wie en wanneer?
Deze regeling is niet alleen bestemd voor werknemers in de sectoren die getroffen zijn, maar ook voor flexwerkers en zzp’ers die geen opdrachten meer krijgen. Dus als je werkgever is getroffen door deze crisis of als jij zelf de dupe hiervan bent, dan is deze regeling voor jou bestemd. Het kabinet heeft gezegd dat ze dit crisispakket vanaf december 2020 in werking laten treden.

Zorg ervoor dat je deze crisis gebruikt om er beter uit te komen. Met onze test breng je in kaart wat jouw sterke punten zijn. Je ontdekt jouw potentieel en toekomstperspectief samen met de loopbaanadviseur.

1. Inzicht in jezelf: sterke en zwakke punten 
Krijg meer inzicht in jezelf en jouw sterke en zwakke punten en weet meteen beter wat er bij je past. Gelukkig hebben we een gereedschapskist vol met instrumenten om erachter te komen wat jouw talenten zijn. Maak gebruik van het ontwikkeladvies en breng jouw sterke en zwakke punten in kaart met behulp van een assessment.

2. Mogelijkheden voor ontwikkeling naar een baan 
Er zijn veel verschillende mogelijkheden om aan een nieuwe baan te komen. Maar welke past bij jou en wat moet je nog leren en ontwikkelen om ook echte een goede kandidaat te zijn? Met onze arbeidsmarktscan leggen we jouw profiel over dat van potentiele (en kansrijke) banen. Zo komen we erachter of je je nog extra scholing nodig hebt voor de baan die bij jou past.

3. Advies en actieplan voor jouw toekomst 
Het inzicht en de mogelijkheden nemen we door in het ontwikkeladvies gesprek. Op basis hiervan komt een scholings- en ontwikkelingsplan tot stand. Dit plan is er op gericht dat jij straks een perfecte match bent voor jouw toekomstige baan. Om dit te bereiken stellen we samen met jou een actieplan op. Door middel van tussentijdse doelen en deadlines zorgen we ervoor dat je concreet aan de slag gaat met het ontwikkeladvies.

4. Doen: Jouw scholings- en ontwikkelplan in uitvoering 
Tijd om het actieplan uit te voeren. Afhankelijk van het plan volg je een cursus, trainings, meeloopstage, zelfstudie of een andere methode. Waar mogelijk gefinancierd met verschillende subsidiepotjes. Door de voortgang te monitoren wordt je geholpen om jouw persoonlijke plan tot een goed eind te brengen, zodat je klaar bent voor de huidige arbeidsmarkt.

5. Opvolgen van baankansen 
Nu is het tijd om met jouw nieuw opgedane kennis of skills de markt op te gaan. Bij veel van de geboden scholingsmogelijkheden is baanzekerheid een onderdeel van de deal. En zo niet, dan heb jij het perfecte profiel om bovenop de stapel van CV’s te belanden van voor jou perfecte vacatures.

Wie kan er gebruik maken van de regeling NL leert door?
De regeling NL leert door biedt werkenden en werkzoekenden waaronder flexwerkers en zzp’ers de mogelijkheid om ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd kan een ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs en daarnaast is er de mogelijkheid online scholingsactiviteiten te volgen. Werkgevers stimuleren hun werknemers van deze regeling gebruik te maken en gaan actief het gesprek over leren en ontwikkelen met hun werknemers aan.
Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin december 2020 kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur.

Naar verwachting zullen zo’n 50.000 mensen hiervan gebruik maken. De ontwikkeladviezen zijn onderdeel van het crisisprogramma NL Leert Door. In de vormgeving van de regeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de in januari 2020 geëindigde Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies voor Vijfenveertigplussers.

Doel NL Leert Door
Het doel van NL Leert Door is om de gevolgen van de crisis te helpen verzachten door mensen te ondersteunen om zich te (her)oriënteren op hun actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Het is goed om te zien dat er juist ook in deze tijd veel inzet is op scholing en ondersteuning van sociale partners, O&O fondsen en regionale samenwerkingsverbanden. Dit pakket aan maatregelen is hieraan ondersteunend en aanvullend en kan met cofinanciering van genoemde partijen ook worden ingezet als vliegwiel voor meer omvangrijke (om)scholing.

Het pakket biedt (niet) werkenden, waaronder flexwerkers, zzp’ers en zelfstandig ondernemers, de mogelijkheid een eerste stap te zetten in een mogelijke (her)oriëntatie op hun arbeidsmarktpositie. Zij kunnen een ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs en daarnaast is er de mogelijkheid een online scholingsactiviteit te volgen.

Hoofdlijnen regeling NL Leert Door met inzet van ontwikkeladvies
Voordat mensen aan scholing beginnen, moeten mensen eerst hebben nagedacht over hoe ze hun eigen toekomst voor zich zien. Waar liggen voor hen de mogelijkheden, waar zijn vacatures of is ondernemerschap een optie, en hoe zijn zij daarop voorbereid? Voor een deel van de mensen is het vanzelfsprekend om daar mee bezig te zijn. Maar voor een ander deel is het lastiger om daar tijdig over na te denken en tot handelen over te gaan.

Om hen te ondersteunen, gaat het kabinet ontwikkeladviezen kosteloos beschikbaar stellen. Deelnemers volgen een traject bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Iedereen tot de pensioengerechtigde leeftijd met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt komt in aanmerking voor dit ontwikkeladvies (conform STAP-regeling). Dat zijn dus zowel mensen die (nog) aan het werk zijn, inclusief zzp’ers en zelfstandig ondernemers, als mensen die geen werk meer hebben.

 

Deel deze pagina: