Home
Nieuws
PPD Magazine
Agenda
Terugblikken
Bestuur
Contact

Opvoeden vanuit persoonlijk leiderschap

Geplaatst op 13 juni 2021

Op 5 november  waren PPD Limburg en SMKK te gast bij de Turkse Islamitische Vrouwenvereniging in Roermond. In de ochtendbijeenkomst met moeders is aandacht besteed aan het thema “opvoeden”.  Spreker deze ochtend was Mw. Cansen Candas.

Meerwaarde
Ouders/ volwassenen hebben de verantwoordelijkheid om meerwaarde toe te voegen aan de maatschappij waarin ze participeren. En daarbij de belangrijke taak om volgende generaties iets mee te geven, om de maatschappij vriendelijker te maken dan nu het geval is. Dat kunnen ze doen door hun kinderen waarden mee te geven. Als de waarden die opvoeders overbrengen het positief denken bevorderen en uitgaan van kansen voor iedereen dan zal dit van grote waarde zijn voor ons allemaal. De voorbeeldfunctie van de ouders  is van daaruit bezien van onschatbare waarde!


Eigen regie
De opvoedpresentatie is gebaseerd op de 7 eigenschappen van Stephen Covey. De eerste drie eigenschappen gaan over een overwinning op jezelf. Waarbij men in dit stadium  vaak nog  geneigd  is om zaken buiten hun eigen invloedssfeer te leggen, waarmee ze niet zichzelf, maar de ander belangrijk maken. De overwinning zit in het feit dat men zelf de regie neemt over het handelen in situaties waarin ze belanden.
De eigenschappen vier, vijf en zes gaan over de overwinning op je omgeving. Nadrukkelijk gaat het hier om samenwerking mét anderen. Dit betekent dat je los van wat anderen vinden, zelf de regie kunt houden, met daarbij de intentie en de vaardigheid om met anderen samen te werken en verbinding te leggen. Dit kun je doen door intentioneel naar anderen te luisteren, creatieve ideeën uit te wisselen en daarmee meer te bereiken dan ieder van de personen afzonderlijk zou kunnen. Lukt het je om dit te realiseren, dan kun je spreken van wederzijdse afhankelijkheid.


Bewustwording
De cirkel die alles omsluit, is eigenschap zeven: deze gewoonte kunnen toepassen betekent dat je de balans tussen de vier dimensies van je mens-zijn kunt vinden en behouden. Deze dimensies zijn de mentale, de fysieke, de sociaal-emotionele en de spirituele dimensies.
Wat een belangrijke eye opener was voor de ouders was dat opvoeden betekent dat jijzelf als ouder bewust moet zijn van alles wat je je kinderen bijbrengt. Het is misschien wel het beste voorbeeld van de stelling dat je nergens zoveel van leert als wanneer je iets wat je zelf hebt geleerd, vervolgens leert aan anderen!

Gemeenschappelijk denken
Centraal stond het gemeenschappelijk denken vanuit een positief perspectief waarin ruimte is voor aandacht en respect en elkaar iets gunnen, waar acceptatie is voor ieder mens als persoon in zijn of haar ‘zijn’. Het werd de ouders helder dat kinderen sturing, steun, inspiratie en motivatie nodig hebben  om tot effectief leren te komen.

Afsluitend kunnen we concluderen dat het een geslaagde ochtend is geweest met het besef dat een betere wereld begint bij jezelf!

Deel deze pagina: