Home
Nieuws
PPD Magazine
Agenda
Terugblikken
Bestuur
Contact

Presentatie van het rapport “De kunst van richting te veranderen”

Geplaatst op 3 december 2021

Bouchaib Saadane voorzitter PPD Limburg was aanwezig bij de presentatie van het rapport. Er werd gesproken over de inhoud van het rapport en hoe het tot stand is gekomen. Het is de start van een beweging, geen eindstation. Het rapport is een oproep aan een ieder om samen acties te ondernemen om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden.

In juli van dit jaar riep het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg de Taskforce BEST(Brede Economische Sociale Taskforce) in het leven onder leiding van Rianne letschert, om de samenleving te adviseren hoe we de schade als gevolg van Corona kunnen beperken en wat we kunnen keren uit deze periode. Bouchaib saadane was bij betrokken bij de geïnterviewde Limburgers over de gevolgen van Corona.

Hij haalde in zijn interview drie punten aan die hem raakten:

- Communicatie van de overheid met de burgers. De communicatie, de informatievoorziening verdient meer aandacht en zeker in deze moeilijke tijden.
- Leren op afstand. Helaas zijn niet alle leerlingen voorzien van de vereiste leermiddelen om op afstand de lessen te volgen.
- Het effect van Corona op de relatie met oudere ouders en kinderen. Elkaar alleen nog maar op afstand mogen zien, niet meer bij elkaar kunnen komen, laat staan aanraken.

Het rapport is gepresenteerd op donderdag 8 oktober 2020 in Roermond in de aanwezigheid van de Gouverneur Theo Bovens.
Lees en kijk verder en doe mee op: limburgnacorona.nl
#samendeschouderseronder #Limburg #Limburgdoethet #doejijookmee

Deel deze pagina: