Home
Nieuws
PPD Magazine
Agenda
Terugblikken
Bestuur
Contact

Voorlichting met Leger des Heils

Het Leger des Heils is in 1865 opgericht in Engeland en is inmiddels wereldwijd actief in 134 landen. In Nederland is de organisatie breed vertegenwoordigd (266 locaties). Ook in Limburg zijn meerdere locaties en zetten beroepskrachten en vele vrijwilligers zich in voor iedereen zonder helper.

Het Leger des Heils is actief op het terrein van:

Ø  Welzijn en Gezondheidszorg (bijv. Opvang Dak-en Thuislozen, Ambulante begeleiding, Reclassering) en als

Ø  Kerkgenootschap / Geloven in de Buurt. zoals het Korps Treebeek en de Ontmoetingswinkels.

Dit zijn locaties waar mensen elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, om een praatje te maken of gewoon voor een luisterend oor.  Maar ook voor 2e handskleding , samen koken of een creatieve workshop kan men hier terecht. Iedereen is vrij om daar binnen te lopen.

Nieuw voor het Leger des Heils is de Ontmoetingsbus die binnenkort gaat rijden. Met deze bus gaat men naar de mensen toe, in hun eigen vertrouwde omgeving. Er hoeft zo geen sprake te zijn van drempelvrees om naar een vaste locatie te gaan. Het idee is verder hetzelfde: een laagdrempelige plek waar men binnen kan lopen. Naast een kopje koffie is het ook de bedoeling om een gedeelte van de bus als “kledingwinkel” in te richten. Het Leger des Heils wil op deze manieren een vindplaats zijn voor iedereen zonder helper.

Het praten over schulden of te weinig geld hebben, is een  taboe voor velen. Hierdoor trekken mensen vaak te laat aan de bel en wordt de problematiek alleen maar groter. De eerste stap ligt bij de mensen zelf. Een klein zetje in de rug kan die eerste stap makkelijker maken. Praat met iemand in je (directe) omgeving die je vertrouwt.

Het Leger des Heils is aangesloten  bij de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS). In deze alliantie hebben diverse landelijke organisaties de handen in elkaar geslagen om een bijdrage te leveren aan het verkleinen van de schuldenproblematiek in Nederland. Andere organisaties in deze alliantie zijn LSTA, SMN (Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland), IOT (Inspraakorgaan Turken), Humanitas, Schuldhulpmaatje.

De organisaties in de Alliantie proberen op een laagdrempelige manier met mensen in contact te komen om in een vroegtijdige fase hulp te bieden. Er zijn veel organisaties die hulp kunnen bieden en die samen met jou ervoor kunnen zorgen dat de problemen niet groter worden.

Deel deze pagina: