Home
Nieuws
PPD Magazine
Agenda
Terugblikken
Bestuur
Contact

Zorgconferentie Cultuursensitieve Zorg UITGESTELD

De samenleving wordt steeds diverser. De zorg in Nederland is geënt op de Nederlandse normen en waarden. Bij andere culturele achtergronden zijn soms andere normen en waarden van toepassing. Zorg op maat is hierbij niet vanzelfsprekend. Maar wat is er nodig om de barrières die mensen met een migratieachtgergrond ervaren in de toegang tot de zorg te beslechten. Om de verschillende werelden dichter bij elkaar te brengen organiseren het Provinciaal Platform voor Diversiteit (PPD) en Stichting Meer Kleur en Kwaliteit (SMKK) op 19 november 2021 de conferentie  ‘Cultuursensitieve zorg’.

 

 Bijlage (klik om te downloaden)
Deel deze pagina: