Home
Nieuws
PPD Magazine
Agenda
Terugblikken
Bestuur
Contact

Onze samenleving wordt steeds diverser. Verschillende culturen vragen een diverser aanbod van zorg. Tijdens de conferentie op 31 maart hebben wij met zorgverleners van gedachten kunnen wisselen over de vraag hoe we beter kunnen inspelen op de veranderende zorgvraag. Want de zorg in Nederland is geënt op de Nederlandse normen en waarden. Bij andere culturele achtergronden zijn soms andere normen en waarden van toepassing.  Zorg op maat is hierbij niet vanzelfsprekend. Wat is er nodig om de barrières die mensen met een migratieachtgergrond ervaren in de toegang tot de zorg te beslechten. En hoe helpen we elkaar om die veranderende vraag te kunnen beantwoorden?

 

 Bijlage (klik om te downloaden)
Deel deze pagina: